-

Pohybová průprava

Naše MŠ disponuje vlastním tanečním sálem – tělocvičnou a zahrádkou přizpůsobenou volnému pohybu i nejmenších dětí.

Základním principem, kterým se ŘÍDÍME, je předpoklad, že dobře cvičit a tančit může každé zdravé dítě.

V taneční průpravě se vaše dítě naučí základním krokovým variacím a tanečním vazbám… rytmickým cvičením, při kterých se využijí sportovní náčiní i hudební nástroje.

Výsledkem činnosti bývá tvorba složitější choreografie, která napomáhá fixovat taneční paměť, kterou děti obvykle prezentují před rodiči i veřejností při různých akcích…

Gymnastický blok obsahuje prvky z přízemní gymnastiky a akrobacie, důraz je zde kladen na správné držení těla, zpevnění i pohybový rozsah, nezbytný pro každé zdravě se rozvíjející dítě.

Mezi naše další oblíbené sporty patří pravidelné bruslení, plavání i lekce tenisu.

Dětem jsou také vštěpovány základy lehké atletiky i společnských sportovních her, při kterých se učíme zejména smyslu pro fair –play, vzájemnému respektu a přání úspěchu.

Školkové kroužky

Atletika
Tenis
Vaření
Gymnastika
Flétna
Moderní tanec a balet
Fotbal
Bruslení
Plavání
Lyžařský pobyt
Šikovné ručičky
Zpívánky
Kurz dřevaření
Babyjudo
Keramika