-

Náš tým Naše filozofie

 1. Respektovat osobnost a jedinečnost každého dítěte
 2. Vytvářet dětem laskavé a útulné prostředí, které má však řád, jenž zbytečne nezakazuje, nenařizuje, ale vytváří pocit jistoty a bezpečí
 3. Problémy dětí řešit s laskavou důsledností
 4. Zdravé sebevědomí posilovat tím, že děti naučíme samostatně pracovat, sportovat, tvořit a orientovat se ve světě, vyvolat touhu poznávat se a učit se nové
 5. Spolupracovat s rodinou dítěte, respektovat ji a vytvořit atmosféru důvěry a pohody
 6. K dětem přistupovat s humorem a láskou, vytvořit příjemnou a tvůrčí atmosféru

Bc.Denisa Vašínová

třídní učitelka v Montessori pohybové školičce, vedení šikovných ručiček,klubu vědy a vaření

Vzdělání:

Voš sociálně-právní Praha

laskavá,empatická učitelka, která ctí individualitu a osobnost každého dítěte

děti vede k velké samostanosti a respektu k ostaním, na děti dohlíží s laskavou důsledností, je raději průvodcem než autoritářským vzorem

stále se vzdělává  - pedagogické články a odborná literatura

řídí se zásadami zdravé výživy,cvičí a miluje přírodu

 

 

Bc.Jana Buchtová

učitelka aglických zpívánek, učitelka školičkového sboru,administrace školičky

Jana Buchtová studovala na přírodovědecké fakultě biologii a filosofii. V rámci svého studia strávila dva semestry na London University. Po ukončení studií se přestěhovala do Brna, kde se začala věnovat učení angličtiny a biologie. Začala vyučovat děti metodou Helen Doron a v rámci této metodiky prošla 12 certifikovanými kurzy. Postupně si dělala kurzy Montessori předškolní pedagogiky a specializované semináře Českého jazyka a matematiky.

Je maminkou malého synka Andrého

Mgr. Kateřina Mullerová

Zakladatelka Montessori pohybové školičky, ředitelka školičky, třídní učitelka, trenérka gymnastiky, tvorba choreografií ve školičce

 • Vzdělání:
 • ZUŠ Lysá nad Labem - taneční a výtvarný obor
 • SPGŠ Beroun 
 • Filozofická fakulta UK Praha - Ped.psych. poradenství a Sociální pedagogika
 • Pracovní zkušenosti:
 • Lektor kurzu keramiky a výtvarné výchovy pro MŠ a ZŠ
 • Praktická stáž v PP Praha P (rodinné poradenství, výchovná problematika dětí předškolního a mladšího školního věku, školní zralost)
 • Lektor taneční a pohybové průpravy ve studiu Dance perfect Praha
 • Autorka a scénáristka dětských pořadů v České televizi (Cyklus rodinných multikulturních dokumentů o vaření, celoroční cyklus Taneční rozcvičky (Breakedance, street dance, balet, hip hop, aerobik a step pro děti)
 • Členka celostátní komise pro výběr uměleckých skladeb pro finále festivalu Mateřinka
 • trenérka tanečně gymnastické skupiny pro děti předkolního a mladšího školního věku MONTEGYM PRAHA
 • vedení gymnastické a taneční průpravy ve školičce

Kateřina Korbová

Třídní učitelka v Montessori pohybové školičce, vedení tanečních kurzů pro děti a kurzu rytmiky a hry na flétnu ve školičce

 

 

Kateřina Korbová DiS. (3.8.1987 v Praze)
 
- Absolventka taneční konzervatoře Duncan Centre v Praze  (Obor: současný moderní tanec).

- r. 2009  Získání titulu DiS. (Obor: pedagogika tance- pro předškolní, školní děti, dorost i dospělé).
 
- Tanečně - pedagogická praxe na vzdělávacím projektu: ,,TANEC ŠKOLÁM,, ( Vedení lekcí žáků 1.stupně ZŠ v Praze).

- Porotkyně na soutěži dětských amatérských tanečních skupin a souborů ZŠ, ZUŠ a DDM v Praze.
 
- Vedoucí tanečních workshopů- na přehlídce dětského scénického tance ,,TANFEST,, v Jaroměři.
 
- Pedagogická praxe - Učitelka v pražských soukromých školkách a jeslích
 
- Lektorka kroužků : Tanečky a rytmika, základy Flamenca, výuka na zobcovou flétnu a perkuse, angličtina, španělština.
 
- Absolventka kurzu dalšího vzdělávání osobních asistentů osob s tělesným a kombinovaným postižením (Roční praxe 
jako osobní asistentka vozíčkářů- Asistence o. p. s.)
 
- Moje záliby : Tanec v jakékoli podobě, poslech hudby, malování a tvoření, sportování, výletování do přírody, četba knih.

Bc. Kateřina Říhová

Třídní učitelka v Montessori pohybové školičce, specialistka na předškolní přípravku a vedení klubu předškolák, vedení kurzu deskových her a řemeslných dovedností

Vzdělání a specialozace:

Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice

Univerzita Karlova, Fakulta pedagogická - obor psychologie a speciální pedagogika

Certifikovaný instruktor plavání pro děti a mládež

Diplomový celoroční kurz "Učíme řemesla v mateřské škole"

Laurence Greenhalg

Rodilý mlučí, anglický učitel v Montessori pohybové školičce

Native English teacher in Montessori pohybová školička

I am a hardworking, resourceful and reliable individual. I work well under pressure and enjoy being given new challenges. I am punctual, honest and responsible. SKILLS PROFILE ● Over nine years continuous teaching experience in the Czech Republic ● TEFL certified ● A good knowledge of the Czech language (B2 level) ● An elementary knowledge of the Russian language (A2 level) ● I am able to work alone and as part of a team to meet targets and deadlines EMPLOYMENT HISTORY September 2011 - June 2018 Sam’s English Daycare English Teacher Duties: Teaching groups of children (aged 5-13), preparing lesson plans, providing a safe and secure teaching environment, preparing children for the Cambridge YLE Starters, Movers and Flyers tests, attending teaching and first-aid seminars and hosting teaching seminars

EDUCATION/QUALIFICATIONS 2008 TEFL Worldwide, Freyova, 12/1, 190 00 Praha 9 TEFL Certificate 2005 – 2007 BTEC National Diploma in IT 2004 – 2005 BTEC First Certificate in IT 2000 – 2003 7 GCSEs including English, Maths and Science

HOBBIES/INTERESTS ● A strong interest in learning several languages including Czech, Russian, Ukrainian, Kazakh and Turkish. ● I am interested in architecture and history ● In my spare time I enjoy listening to music of various genres ● I also enjoy travelling, reading and watching world cinema

Mgr. Dana Sobotková

Logopedka ve školičce

Vzdělání:

VOŠ Herecká, Praha, obor Loutkoherectví

Vysoká škola J.A. Komenského, obor Speciální pedagogika

Univerzita Karlova - studium školní Logopedie

Olha Lyashko - Ola

Uklid, údržba a péče o školičkové prostředí

Naše milá Ola, u dětí rovněž velmi oblíbená, pracovitá a pečlivá ...Sama je maminkou dospělého syna a štastnou babičkou malého vnoučka.

Tereza Pechová

Pedagog  v Montessori pohybové školičce,vedení kurzu dramatické výchovy ve školičce

 

 

Vzdělání:

Střední pedagogiká škola,zakončeno maturitou,studentka VŠ

Praxe:

 - dětská centra, soukromé školičky

- licenční trenérka plaveckého oddílu sk Motorlet Praha

Školkové kroužky

Atletika
Tenis
Vaření
Gymnastika
Flétna
Moderní tanec a balet
Fotbal
Bruslení
Plavání
Lyžařský pobyt
Šikovné ručičky
Zpívánky
Kurz dřevaření
Babyjudo
Keramika